Bussbygg utrustning och lösningar
X
GO
sv-SEnb-NO


 

Utrustning och lösningar 

Bussbygg-bakbjelke-med-gummibuffer
Bakbjälke med gummibuffert

Bussbygg-Bakbjelke-med-rullebuffer
Bakbjälke med gummibuffert


Bussbygg-dorholder
Dörrhållare

Bussbygg-Surrespor-i-gulv
Förankringsskenor i golv


Bussbygg-Skillevegg-avlastet
Avlastad skiljevägg

Bussbygg-skillevegg-for-kjottheng
Skiljevägg för rörbanor

Bussbygg-Skillevegg-langsgaaende-modul
Skiljevägg längsgående modul

Bussbygg-skillevegg-sideforskyvbar
Sidoförskjutbar skiljevägg

Bussbygg-Skillevegg-tverrgaaende-modul
Skiljevägg tvärgående modul


Bussbygg-Trekkrok-kontaktbrakett-innvendig
Invändig kontaktplatta

 

Bussbygg-Trekkrok-kontaktbrakett-mellom-rammevanger
Kontaktplatta mellan rambalkarna


Bussbygg-Trekkrok-kontaktbrakett-skraa
Snedställd kontaktplatta


Bussbygg-Trekkrok-kontaktbrakett-utvendig
Utvändig kontaktplatta
Bussbygg AS

Skålavegen 1002
6456 Skåla
+47 71 24 00 00
info@bussbygg.no

Følg oss


Bussbygg Sverige

+46 42 29 08 40
info@bussbygg.se