Vi har serviceverkstäder i både Norge och Sverige.
Kontakta en av dem här.

Sverige

Kalmar

Morgans Karosserirep

 070- 491 45 19

Mjölby

Vagn & Karosseriteknik AB

 kjell@vok-teknik.se

 070-1699370

Norge

Heimdal

Transportkjøling Midt-Norge AS

 post@tkmn.no

 936 47 701

Fauske

5 års kvalitetsgaranti på Bussbygg skåp

 

Bussbygg lämnar nu 5-års garanti på egenproducerade skåp. Utökad garanti täcker fel som uppstår under normal användning av skåpet och som kan hänföras till konstruktions eller produktionsfel eller fel i material som skåpet är byggt av. För andra delar av leveransen gäller Allmänna leveransbestämmelser LFG 10.

Villkor

1. För att garantin ska gälla skall servicekupongen vara inskickad till oss och skåpet besiktigas årligen med vårt kontrollschema på godkänd verkstad, första gången 10 till 14 månader efter leveransen. Kontrollschema som finns på vår hemsida skall fyllas i årligen som bevis att kontrollen är genomförd. Kostnader vid kontroll betalas av kunden. Kontrollen dokumenteras av oss efter att vi fått den. Användaren är ansvarig för att se till att detta följes upp.

2. Godkända garantireparationer utföres hos någon av följande verkstäder. I Sverige Sandströms Center AB i Helsingborg (Reservdels lager Sverige) MARKAPER AB Staffanstorp Morgans Karosserirep i Kalmar Karosseri Teknik i Göteborg Örebro Skåpservice AB LN Karosseri Borlänge Fagerbacken Service i Östersund

3. Åtgärder av de brister som kunden reklamerar, skall godkännas av Bussbygg innan reparation. Det görs genom att kontakta oss.

4. Garanti reparationer skall utförs så snart som möjligt efter det att felet har upptäckts men senast inom tre månader för att förebygga en försämring av skadan.

5. Garantin gäller inte för: -utrustning som inte tillverkats av Bussbygg. Här gäller leverantörens garantibestämmelser -normalt slitage -belysning och ljusutrustning -monterad dekor -skador som orsakats av felaktig användning eller onormal belastning.


6. Vi hänvisar även till informationen om användning och underhåll av Bussbygg skåp som finns i pärmen som följer med skåpet.             

7. 5-års garanti gäller endast för de order som är signerade och orderbekräftelsen returnerats till oss.

Användarinfo.pdf
Kontrollschema.pdf
Servicekupong.pdf
Miljödeklaration.pdf

Reservdelskatalog

 

Søk etter deler i Bussbyggs delekatalog. Ved søk unngå å bruke bokstavene æ, ø og å.