Utrustning och lösningar

Bakbjälke med gummibuffert

Bakbjälke med gummibuffert

Dörrhållare

Förankringsskenor i golv

Avlastad skiljevägg

Skiljevägg längsgående modul

Skiljevägg tvärgående modul

Skiljevägg för rörbanor

Sidoförskjutbar skiljevägg

Invändig kontaktplatta

Kontaktplatta mellan rambalkarna

Utvändig kontaktplatta

Snedställd kontaktplatta